Software a příhradové vazníkové konstrukce

Stejně jako v mnoha dalších oborech, i nám při navrhování konstrukcí pomáhá počítač se specializovaným programem. Vazníky navrhujeme na softwaru firmy MiTek, podle ČSN – Eurokódu. Šetříme tak čas projektanta – statika i Vaše peníze – statický výpočet je vzhledem ke své složitosti časově náročnou záležitostí.

Používání softwaru má i další výhody:

optimalizace návrhu jednotlivých vazníků včetně velikosti a umístění jednotlivých styčníkových desek

tvorba podrobné výrobní i montážní dokumentace, kterou pak má zákazník k dispozici

výpis jednotlivých materiálů

pomoc při tvorbě výsledné cenové kalkulace

minimalizace času statika a z toho plynoucí nižší celkové náklady

Software i přes svou komplexnost je stále jen pomůcka. Projektant – statik při každém výpočtu musí zohlednit místní podmínky staveniště – zatížení krytinou, podhledem, větrem a sněhem.

Díky dlouhodobým zkušenostem statiků umíme navrhnout prakticky libovolný tvar konstrukce.

Několik ukázek práce se softwarem MiTek

Níže jen několik málo ukázek z práce s programem pro návrh konstrukcí. Pokud chcete vidět více, najdete na internetu videa ukazující práci softwarem.

Projděte si...

Příhradové konstrukce

Příhradové konstrukce

Umíme naprojektovat a realizovat prakticky jakoukoliv konstrukci z vazníků

Styčníkové desky

Styčníkové desky

Styčníková deska jako spojovací prvek příhradových konstrukcí

Styčníkové desky

Přehled služeb

Co všechno zařídíme, když Vám budeme dělat vazníkovou konstrukci

Speciální software

Software

Pracujeme se speciální softwarem usnadňujícím návrh a výpočet konstrukcí

Styčníkové desky

Fotogalerie realizací

Ukázky staveb, na nichž jsme pracovali